Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH TYLKO SPRÓBUJ

 1. Zasady ogólne
  • Organizatorem Szkolenia jest Tylko spróbuj Monika Sierpińska z siedzibą ul. Sadowa 15, Józefów, identyfikujący się NIP 532-190 –86-74
  • Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna, która zakupiła usługę w postaci szkolenia. Dokonała rezerwacji mailowej bądź telefonicznej oraz dokonała opłaty w kwocie podanej pisemnie przez Organizatora.
 2. Obowiązki organizatora
  • Zapewnienie świadczeń zgodnych z ofertą podaną na tylkosprobuj.com
  • Utrzymywanie kontaktu mailowego lub telefonicznego z uczestnikiem niezbędnego do organizacji szkolenia
 3. Sytuacje szczególne
  • Szkolenie odbędzie się jedynie przy zebraniu się grupy minimum 4 uczestniczek. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 10 dni przed jego terminem, w takim wypadku wpłata w całości zwracana jest osobom, które jej dokonały
  • W przypadku sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnikowi udział w szkoleniu jest on zobowiązany do pisemnego przedstawienia prośby o zmianę terminu szkolenia minimum na 14 dni przed szkoleniem. Informacja ta musi zostać przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator nie zwraca uczestnikowi dokonanej wpłaty.
 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • Uczestnik udziela Tylko spróbuj, Monika Sierpińska, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wykorzystywania zdjęć i wideo z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu informowania o ofercie Organizatora.
  • W przypadku braku zgody na powyższy punkt Uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym Organizatora.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ TYLKO SPRÓBUJ

 1. Zasady ogólne
  • Organizatorem Szkolenia jest Tylko spróbuj Monika Sierpińska z siedzibą ul. Sadowa 15, Józefów, identyfikujący się NIP 532-190 –86-74
  • Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna, która zakupiła usługę w postaci szkolenia. Dokonała rezerwacji mailowej bądź telefonicznej oraz dokonała zaliczki w kwocie podanej pisemnie przez Organizatora.
 2. Obowiązki organizatora
  • Zapewnienie świadczeń zgodnych z ofertą podaną na tylkosprobuj.com
  • Utrzymywanie kontaktu mailowego lub telefonicznego z uczestnikiem niezbędnego do organizacji szkolenia
 3. Sytuacje szczególne
  • Szkolenie odbędzie się jedynie przy zebraniu się grupy minimum 6 uczestniczek. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 10 dni przed jego terminem, w takim wypadku zaliczka w całości zwracana jest osobom, które jej dokonały
  • W przypadku sytuacji losowej uniemożliwiającej uczestnikowi udział w wyjeździe jest on zobowiązany do poinformowania o swojej rezygnacji minimum na 14 dni przed wyjazdem. Informacja ta musi zostać przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator zwraca uczestnikowi 80% dokonanej zaliczki. W przypadku poinformowania o rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni uczestnikowi zaliczka nie jest zwracana.
 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • Uczestnik udziela Tylko spróbuj, Monika Sierpińska, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wykorzystywania zdjęć i wideo z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu informowania o ofercie Organizatora.
  • W przypadku braku zgody na powyższy punkt Uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym Organizatora.